Donacije in sponzorstva v letu 2019

Na podlagi novih Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga je družba Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. po sklepu nadzornega sveta sprejela Pravila o dodeljevanju sponzorskih in donacijskih sredstev. Nadzorni svet Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o. soglaša, da Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. sponzorstev ne dodeljuje ter da družba lahko podeljuje donacije, pri čemer najvišji znesek donacije posameznemu prejemniku praviloma ne sme preseči 1.000,00 EUR, letna skupna vsota doniranih sredstev pa ne sme preseči 0,03 % prihodka družbe za preteklo poslovno leto. Sklep je stopil v veljavo 28. 5. 2018.

   ​​
PREJEMNIK NASLOV
PREJEMNIKA
RAČUN
PREJEMNIKA
ZNESEK    
      
  DONACIJA  Institut za korporativne
varnostne študije - ICS
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
SI56 0313 1100 0343 770
   1.000,00 EUR  Februar  
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Fakulteta za organizacijske
vede Univerze v Mariboru
Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj
SI56 0110 0609 5916 533 
   1.000,00 EUR  Februar  
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Alpski modelarski klub Zasavska cesta 27d
4000 Kranj
SI56 3300 0000 6671 845 
      200,00 EUR  Februar  
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Prešernovo gledališče KranjGlavni trg 6
4000 Kranj
SI56 0125 2603 0355 612 
   1.000,00 EUR  Februar  
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Hokejski klub ŽolneŠkrjančevo 2
1235 Radomlje
SI56 0267 7025 7749 245
   1.000,00 EUR  Februar  
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Slovensko narodno gledališče
Maribor
 Festival Borštnikovo srečanje
Slovenska ulica 27
2000 Maribor
SI56 0110 0600 0012 730
      500,00 EUR  Marec  
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Košarkarski klub BrežiceObrtna ulica 16
8250 Brežice
SI56 0237 3025 3534 165
   1.000,00 EUR  Marec  
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Mediteranski inštitut za monitoringDunajska cesta 156
1000 Ljubljana
SI56 0310 2100 0428 611
    1.000,00 EUR  Marec  
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Mednarodno policijsko združenje IPA
 Klub Ljubljana
Prešernova 18
1000 Ljubljana
SI56 6100 0001 7206 983
      500,00 EUR  Marec  
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  OŠ Komenda MosteGlavarjeva cesta 37
1218 Komenda
SI56 0110 0600 0029 317
      200,00 EUR  Maj  
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Kegljaški klub OgrajcaKotnikova 8
1000 Ljubljana
SI56 6100 0000 6396 139
      500,00 EUR  Maj  
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Škatlica, zavod za razvoj
trajnostnih družbenih, kulturnih
 in izobraževalnih pobud
Dolenjska cesta 57
1000 Ljubljana
SI56 6100 0001 8467 595
   1.000,00 EUR            Maj  
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Strelsko društvo VSOPrečna pot 2
1290 Grosuplje
SI56 2900 0005 2309 338
      500,00 EUR            Maj  
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Pinesta d.o.o. -
podpora letovanju otrok
 v zdravstveni koloniji
Savska cesta 34
4000 Kranj
SI56 0700 0000 2932 497
     500,00 EUR            Junij 
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Košarkarski klub
Triglav Kranj - podpora
mladih košarkarjev
Tončka Dežmana 1
4000 Kranj
SI56 0700 0000 0539 313
  1.000,00 EUR            Junij 
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Aeroklub ALC LesceBegunjska cesta 10
4248 Lesce
SI56 0312 7100 0291 780
     300,00 EUR            Julij
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  PGD GrosupljeGasilska cesta 6
1290 Grosuplje
SI56 0202 2001 3673 274
     500,00 EUR            Julij
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Izobraževalno športno
društvo mladih Maribor
Kardeljeva 60
2000 Maribor
SI56 0417 3000 1032 953
   1.000,00 EUR            Julij
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  

Tribuna Kapital Invest d.o.o.

 

Vodnikova cesta 211
1000 Ljubljana
SI56 0310 2100 0653 360
      950,00 EUR            September 
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  

Zveza društev Sever

 

Štefanova 2
1000 Ljubljana
SI56 0310 0100 0038 478
    1.000,00 EUR            September 
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Družba znanja in
vrednote narave
Bratov Učakar 100
1000 Ljubljana
SI56 6100 0002 3105 941
       500,00 EUR            Oktober 
 Enkratno nakazilo  
  DONACIJA  Ekonomska šola Ljubljana
Šolski sklad
Prešernova cesta 6
1000 Ljubljana
SI56 0110 0603 0699 068
       300,00 EUR            Oktober 
 Enkratno nakazilo