Izjava o dostopnosti

Ta Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto sloveniacontrol.si , ki je namenjeno uporabnikom zračnega prostora.

Skrbnik spletišča je družba Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.


Stopnja skladnosti

Spletne strani in vsebina le-teh je glede na njihovo namensko uporabo delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in sicer v zagotovitvi možnosti večkratnega povečanja črk zaradi t. i. responsive designa (prilagajanje velikosti ekranu). 

Področja zračnega prometa in uporabe zračnega prostora je strogo regulirano s strani organov EU kot tudi s strani ICAO – Mednarodne organizacije za civilno letalstvo. Tako imajo nekatere vsebine spletnih strani (obrazci NOTAM, AIP) predpisano obliko, ki je unificirana in je ni dovoljeno spreminjati. Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. zato spletnega mesta ni mogla prilagoditi smernicam WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 ali WCAG 2.1. za dostopnost ranljivim skupinam, saj je vsebina spletnih strani namenjena ožji strokovni javnosti uporabnikov v letalstvu (večinoma pilotom) in manj splošni javnosti. Dodatna predelava spletišča kot tudi razvoj mobilne aplikacije bi družbi predstavljala nesorazmerno finančno breme.

Povratne in kontaktne informacije

Informacije o vaši izkušnji pri uporabi spletnega mesta sloveniacontrol.si in njegovih morebitnih prilagoditvah za ranljive skupine, nam lahko vedno sporočite na elektronski naslov info@sloveniacontrol.si ali po telefonu na številko 04 20 40 000.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij izvaja

Inšpektorat za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.irsid@gov.si

Datum objave spletnega mesta družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

Spletišče je bilo v obstoječi grafični podobi objavljeno s koncem leta 2020.

Priprava Izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 18. 4. 2023 na podlagi samoocene.