Pravne informacije

​Varovanje zasebnosti

Zavezujemo se, da bomo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo; Ur. l. RS, št. 94/2007) varovali zaupnost osebnih podatkov, posredovanih s strani uporabnikov spletnega mesta www.sloveniacontrol.si.

Javno podjetje KZPS, d.o.o. bo zbiralo osebne podatke uporabnikov tega spletnega mesta samo takrat, ko jih bo uporabnik prostovoljno posredoval in ko bo na način, določen na tem spletnem mestu, dal dovoljenje za njihovo obdelavo. Zbrane osebne podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe tega spletnega mesta ter v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta.

Zbrani osebni podatki se bodo hranili in uporabljali le toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta njegovih osebnih podatkov ne bomo posredovali nobeni drugi fizični ali pravni osebi razen v primeru in v obsegu, ki ga določa zakon.

Posamezni uporabnik spletnega mesta ima v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Upoštevali in izvajali bomo vsa zakonska določila, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov, da posredovane osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.


 

Omejitev odgovo​rnosti

Spletno mesto www.sloveniacontrol.si​ je vzpostavljeno z namenom ponuditi informacije o javnem podjetju Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja in KZPS, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe objavljenih informacij. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.


 

Tretje​​ osebe

Za pravila o zasebnosti in prakso na drugih spletnih straneh ne odgovarjamo, tudi če do njih dostopite preko povezav na naši spletni strani.

Poleg tega ne odgovarjamo za splošne pogoje uporabe in izjavo o varstvu podatkov in rabe podatkov s strani lastnikov oz. upravljavcev drugih spletnih strani, s katerih ste bili povezani na našo spletno stran.


 

Avtorske pravice

Vse informacije, teksti in podobe na spletnem mestu www.sloveniacontrol.si​ so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Prepovedano je kakršno koli reproduciranje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.​