Za javnost

​​​Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je usposobljena za varno, kakovostno in učinkovito izvajanje dejavnosti vodenja in kontrole zračnega prometa v vseh fazah letov zrakoplovov in varnega poteka prometa na letališčih, izdajanja letalskih informacij ter nadgradnje, uvedbe in vzdrževanja sistemov in naprav za vodenje in kontrolo zračnega prometa. Od osamosvojitve Republike Slovenije dalje pa do ustanovitve podjetja so te storitve opravljali organi v sestavi Ministrstva za promet, nazadnje Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo. Vlada Republike Slovenije je leta 2004 z ustanovitvijo družbe iz Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo kot organa v sestavi Ministrstva za promet izločila področje zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa.

 

Glavna dejavnost družbe se izvaja v naslednjih navigacijskih službah zračnega prometa: v službah kontrole zračnega prometa (ATS - Air Traffic Services), v službi letalskih telekomunikacij (CNS - Communication, Navigation and Surveillance) in v službah letalskih informacij (AIS - Aeronautical Information Services). Službo letalske meteorologije (MET) pa zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje.

 

Izločitev in ustanovitev podjetja pomeni učinkovito ločevanje za zagotavljanje neodvisnosti nacionalnega nadzornega organa od izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa skladno z zahtevami letalskih predpisov Evropske unije ter mednarodnih standardov in priporočenih praks Mednarodne organizacije civilnega letalstva. Naloge nacionalnega nadzornega organa je v letu 2011 prevzela novo ustanovljena Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, medtem ko Direktorat za promet v okviru Ministrstva za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije kot upravno-strokovni organ izvaja nadzor nad vodenjem stroškovnih baz, postavlja cilje sektorske politike za civilno letalstvo ter sprejema nacionalni načrt izvedbe skladno s predpisi o enotnem evropskem nebu.

 

Pomembno vlogo pri upravljanju zračnega prometa v slovenskem zračnem prostoru imajo slovenski vojaški organi in letališča (Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor, Portorož in Cerklje ob Krki), v katerih družba zagotavlja službe kontrole prometa za letališko in priletno kontrolo zračnega prometa.