Seznam objektov, sistemov in naprav za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​V skladu z 8. členom Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 62/10-ZLet-C in 18/11-ZUKN-A) Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. objavlja seznam objektov, sistemov in naprav za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa.​