Seznam objektov, sistemov in naprav za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa

​Zap.
št.

Seznam objektov, sistemov in naprav za izvajanje navigac​​ijskih služb zračnega prometa

 1

 Center ATCC Brnik, poslovna zgradba ATCC Brnik

 2

 Kontrolni s​tolp Brnik

 3

 Prostori ARO Brnik

 4

 Kontrolni stolp Maribor

 5

 Kontrolni stolp Portorož

 6

 MM - srednji marker - na letališču J. P. Ljubljana

 7

 ILS Brnik - na letališču J. P. Ljubljana (LLZ LJ in GP LJ)

 8

 OM - zunanji marker / NDB Mengeš - neusmerjeni radijski svetilnik​

 9

 VOR / DME Ilirska Bistrica

 10

 DEA Ilirska Bistrica

 11

 ILS Maribor - na letališču E. R. Maribor

 12

 MM / FFM - srednji marker Maribor Starošince

 13

 OM - zunanji marker Maribor Starošince

 14

 NDB Maribor Apače - neusmerjeni radijski svetilnik

 15

 NDB Portorož - neusmerjeni radijski svetilnik

 16

 VHF sistem Kum

 17

 VHF/UHF sistem Krim

 18

 VHF sistem Janče

 19

 VHF sistem (RX) - sprejemni center Brnik

 20

 VHF sistem (TX) Brnik

 21

 VHF sistem Portorož

 22

 VHF sistem Maribor

 23

 VHF sistem ATCC Brnik

 24

 VHF/UHF sistem Cerklje ob Krki

 25

 RCSE sistem

 26

 VOR/DME Portorož - na letališču Portorož

 27

 DVOR LBL in MW - zahodni marker Šenčur

 28

 NDB Maribor Rače - neusmerjeni radijski svetilnik

 29

 DVOR/DME Kresniški vrh

 30

 ATIS/DEA Kresniški vrh

 31

 Radar Watchman Brnik - primarni (PSR) / sekundarni (MSSR)

 32

 Radar Charlie Brnik - MODE-S

 33

 Radar Oljska gora - MODE-S

 34

 Transponder SC-5330 na Kumu

 35

 Transponder Beacon SMS na Krvavcu

 36

 Transponder TPX-1000BCD na Jančah

 37

 ADS-B Thales na Kumu

 38

 Sistem za obdelavo podatkov o letih zrakoplovov (Flight Data Processing System (FDPS - KAMI)

 39

 Sistem za obdelavo radarskih podatkov (Radar Data Processing System (RDPS - RDD, RPX, ARTAS, RRR, S/N))

 40

 Albatross ASD Fall-back system

 41

 Sistem za govorno komunikacijo (Voice Communication System (VCS)):
- ATCC Brnik
- Stolp Portorož
- Stolp Maribor
- Stolp Cerklje ob Krki

 42

 Sistem za snemanje govora in podatkov (Voice and Data Recording System (VDR)):
- ATCC Brnik
- Stolp Brnik
- Stolp Portorož
- Stolp Maribor
- Stolp Cerklje ob Krki

 43

 Omrežja (Networks (LAN/WAN))

 44

 AFTN/AMHS sistem (Aeronautical Fixed Telecommunication Network / Aeronautical Messages Handling System)

 45

 Sistem avtomatskega podajanja podatkov (ATIS)

 46

 Programska oprema za prikaz QAM podatkov

 47

 Programska oprema elektronskega Zbornika

 48

 Programska oprema za vizualizacijo zračnega prostora in NOTAM

 49

 Sistem točnega časa

 50

 Sensor Gate-way system (SGW)

 51

 Centralni nadzorni sistem (CNS)

 V skladu s 1. in 3. odstavkom 8. člena Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa objekti, sistemi in naprave v seznamu niso obremenjeni.

 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. z objekti, sistemi in napravami v seznamu razpolaga v skladu z odobrenimi petletnimi in letnimi poslovnimi načrti.