VFR pomočnik

S klikom na priponko ''VFR animation'' se odpre datoteka z animacijo, ki v dvodimenzionalnem načinu prikazuje razvrstitev slovenskega zračnega prostora. Poleg so prikazane tudi ostale informacije, ki so pomembne za uporabnike zračnega prostora, kot so VFR zračne poti, GAFOR poti, področja letenja jadralnih letal, padalcev, točke obveznega javljanja, ipd.

Različne lastnosti oz. tematike so prikazane na posameznih plasteh (layerjih) in opisane v legendi na levi strani zaslona. S klikanjem na okvirčke poleg imen v legendi, se na karti prikazujejo posamezne plasti oz. lastnosti. Priporočamo, da zaradi preglednosti plasti odpirate posamično in ne hkrati, ker se med seboj prekrivajo.

Predstavitev je izdelana v formatu PDF, zato morate imeti za ogled nameščen program Adobe Reader, ki si ga lahko pridobite na spletni strani https://get.adobe.com/reader/.

Dodatne informacije o aplikaciji: jure.novak@sloveniacontrol.si

OPOZORILO
Predstavitev je informativne narave in ni namenjena operativni uporabi!