Informacije o zračnem prostoru brez zračnih poti / SECSI FRA

​​1. februarja 2018 je bil uspešno implementiran projekt SECSI FRA (South East Common Sky Initiative Free Route Airspace). Projekt predstavlja združitev dveh obstoječih volumnov čezmejnega zračnega prostora brez zračnih poti – SEAFRA in SAXFRA.

SEAFRA (South East Axis Free Route Airspace) je doslej predstavljal čezmejni zračni prostor brez zračnih poti na področju Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore.
SAXFRA (Slovenian Austrian Cross Border Free Route Airspace) ali Slovensko-avstrijski čezmejni zračni prostor brez zračnih poti.
Novoustanovljeni skupni zračni prostor SECSI FRA omogoča še večjo svobodo načrtovanja poletov med vstopnimi, vmesnimi in izstopnimi točkami na razširjenem skupnem območju 6-ih držav v regiji. V ta namen so bile v zračnem prostoru vpletenih držav brisane konvencionalne zračne poti, ki v sodobnem zračnem prometu zaradi stremenja k okoljski in stroškovni učinkovitosti predstavljajo omejitve. Izjema so zgolj zračne poti v TMA Maribor, TMA Portorož, zračne poti v delu avstrijskega zračnega prostora na področju Innsbrucka, kjer servis kontrole zračnega prometa izvaja nemški izvajalec servisa, in zračne poti na področju Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije in Črne gore pod višino FL205, kjer se zaradi operativnih zahtev načrtovanje in izvajanje letov izvaja z uporabo t.i. mreže objavljenih zračnih poti. Kljub omenjenim izjemam je v sodoben in uporabnikom prilagojen čezmejni zračni prostor brez zračnih poti vključenih 98% vseh letov, ki dnevno letijo v območju SECSI FRA.

Nova oblika načrtovanja in letenja omogoča uporabnikom večjo svobodo in optimalno načrtovanje letov, kar ima ugoden vpliv na zmanjševanje stroškov na strani uporabnikov kot tudi ugoden vpliv na okolje, saj se posledično zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov kot tudi hrup​​​a.

S ciljem dobre predhodne seznanitve uporabnikov zračnega prostora je podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije skupaj z ostalimi izvajalci storitev kontrole zračnega prometa na področju SECSI FRA izvedla več seznanitvenih sestankov oziroma delavnic. PPT predstavitvi za seznanitev uporabnikov se nahajata pod rubriko Pripeti dokumenti.
Možna vprašanja nam posredujte na naslov : info@sloveniacontrol.si

Informacije glede SECSI FRA so na voljo :