Etični kodeks

​​​​​​​Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. je dne 21.3.2012 sprejela Etični kodeks. S sprejemom Etičnega kodeksa je družba podala smernice za delovanje vseh, ki z družbo kakorkoli sodelujejo, bodisi da so v družbi zaposleni, so predstavniki organov vodenja ali nadzora ali poslovni partnerji oziroma uporabniki storitev. 

 Pripeti dokumenti