Etični kodeks

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., je sprejela nov Etični kodeks, ki je začel veljati 29. 12. 2022. 
​​Etični kodeks, skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, ureja osnovne vrednote in temeljna načela družbe, odgovoren odnos ter korekten in spoštljiv socialni dialog vodstva družbe z zaposlenimi ter odgovoren odnos zaposlenih do družbe. Etični kodeks natančneje ureja tudi prizadevanje družbe za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Obenem ureja odnos družbe navzven, in sicer do ustanovitelja, do uporabnikov storitev, partnerjev in uradnih oseb ter odgovornost družbe do širše družbene skupnosti, javnosti in medijev.
 Pripeti dokumenti