Podatki o prejemnikih

​​​​​​​​​​​​​​​

Skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 4. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o prejemkih zastopnika, članov poslovodnega organa in organa upravljanja ali nadzornega organa, in sicer: osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino neto izplačil prejemkov v preteklem letu.

Vodstvo družbe in podatki o prejemkih:

  • dr. Franc Željko Županič, direktor

 

Ime poslovodne osebe
dr. Franc Željko Županič
Višina mesečnega prejemka po pogodbi o zaposlitviOsnovno mesečno plačilo: 8. 718,80​ EUR bruto

Spremenljivi del plačila: spremenljivi del prejemka lahko znaša največ 30 odstotkov izplačanih osnovnih plačil v poslovnem letu, ki ga s sklepom določi Nadzorni svet družbe na koncu vsakega poslovnega leta.
Višina odpravnine po pogodbi o zaposlitviŠestkratnik osnovnega mesečnega plačila izplačanega v tekočem poslovnem letu.
Višina neto izplačil v preteklem letu67.007,15 EUR

 
Nadzorni svet in podatki o prejemkih

Bruto in neto prejemki članov nadzornega sveta v letu 2020 so prikazani v spodnji tabeli.  

Ime in ​priimek​ Funkcija​​​​ Plačilo za opravljanje funkcije v NS – bruto letno (1) Plačilo za opravljanje funkcije v RK – bruto letno (2) Sejnine NS in RK
– bruto letno (3)
Skupaj bruto (1+2+3) Skupaj neto        Potni​ stroški
mag. Dušan Hočevarpredsednik NS in namestnik predsednice RK11.151 EUR1.572 EUR2.418 EUR14.141 EUR10.384 EUR266 EUR
​Rok Prešern​namestnik predsednika NS​2.351 EUR​0 EUR​646 EUR​2.997 EUR​2.203 EUR​64 EUR
Marija Šeme, MBAčlanica NS in predsednica RK5.673 EUR​​​1.795 EUR1.942 EUR9.410 EUR6.840 EUR120 EUR
​Borut Lackovič Žumer​član NS​2.323 EUR​0 EUR​646 EUR​2.969 EUR​1.831 EUR​402 EUR
mag. Gorazd Čibejčlan NS do 29. 8. 20204.507 EUR0 EUR1.170 EUR5.677 EUR4.127 EUR80 EUR
mag. Nikolaj Abrahamsbergčlan NS do 23. 11. 20206.151 EUR0 EUR1.646 EUR7.797 EUR5.763 EUR477 EUR
Žiga Ogrizekčlan NS in član RK 6.867 EUR1.289 EUR2.026 EUR10.183 EUR7.506 EUR0 EUR
​Boštjan Mišmaš​član NS​3.485 EUR​0 EUR​782 EUR​4.267 EUR​3.098 EUR​43 EUR
Davor Mizeritčlan NS in član RK do 18. 2. 20201.131 EUR283 EUR360 EUR1.774 EUR 1.290 EUR0 EUR
Urška Kiščlanica RK0 EUR1.572 EUR710 EUR2.282 EUR1.765 EUR56 EUR


Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.


Skladno z enajstim odstavkom 10. a člena v povezavi s prvim odstavkom 6. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o vrsti posla, pogodbenem partnerju (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov), pogodbeno vrednost, datum in trajanje posla.

DONACIJE IN SPONZORSTVA​

- v letu ​2019 

- v letu 2020 ​

- v letu 2021​

- v letu 2022


SVETOVALNE, AVTORSKE IN DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE​

- v letu 2019

- v letu 2​020

- v letu 2021

- v letu 2022


Pravila za dodeljevanje donatorskih in sponzorskih sredstev