Podatki o prejemnikih

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 4. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o prejemkih zastopnika, članov poslovodnega organa in organa upravljanja ali nadzornega organa, in sicer: osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino neto izplačil prejemkov v preteklem letu.

Vodstvo družbe in podatki o prejemkih v letu 2022​​:

  • dr. Franc Željko Županič, direktor

 

Ime poslovodne osebe
dr. Franc Željko Županič
Višina mesečnega prejemka po pogodbi o zaposlitviOsnovno mesečno plačilo: 9.306,27 EUR bruto ​

Spremenljivi del plačila: spremenljivi del prejemka lahko znaša največ 30 odstotkov izplačanih osnovnih plačil v poslovnem letu, ki ga s sklepom določi Nadzorni svet družbe na koncu vsakega poslovnega leta.
Višina odpravnine po pogodbi o zaposlitviŠestkratnik osnovnega mesečnega plačila izplačanega v tekočem poslovnem letu.
Višina neto izplačil v preteklem letu71.003,01 EUR

 
Nadzorni svet in podatki o prejemkih

Bruto in neto prejemki članov nadzornega sveta v letu 2022 so prikazani v spodnji tabeli.  

Ime in ​priimek​ Funkcija​​​​ Plačilo za opravljanje funkcije v NS – bruto letno (1) Plačilo za opravljanje funkcije v RK – bruto letno (2) Sejnine NS in RK
– bru​to letno (3)
S​​kupaj bruto (1+2+3) Skupaj neto        Potni​ stro​ški
mag. Dušan Hočevarpredsednik NS in namestnik predsednice RK do 13. 10. 2022
     9.1​92 EUR
     1.530 EUR    1.882 EUR    12.604 EUR    9.151 E​UR244 EUR
​Rok Prešern​namestnik predsednika NS do 13. 10. 2022
​6.741 EUR​0 EUR​1.466 EUR​8.207 EUR​5.963 EUR​135 EUR
Marija Šeme, MBAčlanica NS in predsednica RK v letu 2022
7.891 EUR
​​​2.959 EUR3.042 EUR13.892 EUR10.115 EUR266 EUR
​Borut Lackovič Žumer​član NS do 13. 10. 2022
6.127 EUR​0 EUR​1.466 EUR​7.593 EUR​5.678 EUR​670 EUR
Žiga Ogrizek
član NS in član RK v letu 2022
7.891 EUR1.972 EUR3.066 EUR12.929 EUR9.277 EUR0 EUR
​Boštjan Mišmaš​član NS v letu 2022
​7.891 EUR​0 EUR​1.866 EUR​9.757 EUR7.091 EUR​0 EUR
​Urška Kiš

članica RK v letu 2022
0 EUR2.049 EUR800 EUR2.849 EUR1.961 EUR
62 EUR
​Peter Grašek

​predsednik NS v letu 2022
​2.645 EUR
​0 EUR
​800 EUR
​3.445 EUR
​2.501 EUR
​482 EUR
​Srečko Janša

​namestnik predsednika NS od 14. 10. 2022
​1.939 EUR
​0 EUR
​800 EUR
​2.739 EUR
​2.032 EUR
​0 EUR
​Marko Hočevar

​član NS in namestnika predsednice RK od 14. 10. 2022
​1.763 EUR
​440 EUR
​936 EUR
​3.139 EUR
​2.297 EUR
​​118 EUR


Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.


Skladno z enajstim odstavkom 10. a člena v povezavi s prvim odstavkom 6. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o vrsti posla, pogodbenem partnerju (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov), pogodbeno vrednost, datum in trajanje posla.

DONACIJE IN SPONZORSTVA​

- v letu 2020 ​

- v letu 2021​

- v letu 2022

- v letu 2023​


SVETOVALNE, AVTORSKE IN DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE​

- v letu 2​020

- v letu 2021

- v letu 2022

- v letu 2023


Pravila za dodeljevanje donatorskih in sponzorskih sredstev