Podatki o prejemnikih

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 4. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o prejemkih zastopnika, članov poslovodnega organa in organa upravljanja ali nadzornega organa, in sicer: osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino neto izplačil prejemkov v preteklem letu.

Vodstvo družbe in podatki o prejemkih:

  • dr. Franc Željko Županič, direktor

 

Ime poslovodne osebe
dr. Franc Željko Županič
Višina mesečnega prejemka po pogodbi o zaposlitviOsnovno mesečno plačilo: 9.306,27​ EUR bruto

Spremenljivi del plačila: spremenljivi del prejemka lahko znaša največ 30 odstotkov izplačanih osnovnih plačil v poslovnem letu, ki ga s sklepom določi Nadzorni svet družbe na koncu vsakega poslovnega leta.
Višina odpravnine po pogodbi o zaposlitviŠestkratnik osnovnega mesečnega plačila izplačanega v tekočem poslovnem letu.
Višina neto izplačil v preteklem letu53.633,63 ​ EUR

 
Nadzorni svet in podatki o prejemkih

Bruto in neto prejemki članov nadzornega sveta v letu 2021 so prikazani v spodnji tabeli.  

Ime in ​priimek​ Funkcija​​​​ Plačilo za opravljanje funkcije v NS – bruto letno (1) Plačilo za opravljanje funkcije v RK – bruto letno (2) Sejnine NS in RK
– bruto letno (3)
Skupaj bruto (1+2+3) Skupaj neto        Potni​ stroški
mag. Dušan Hočevarpredsednik NS in namestnik predsednice RK10.455 EUR1.742 EUR3.012 EUR15.209 EUR11.058 EUR266 EUR
​Rok Prešern​namestnik predsednika NS​7.667 EUR​0 EUR​1.870 EUR​9.537 EUR​6.930 EUR​106 EUR
Marija Šeme, MBAčlanica NS in predsednica RK6.969 EUR​​​2.613 EUR3.012 EUR12.596 EUR9.155 EUR165 EUR
​Borut Lackovič Žumer​član NS6.969 EUR​0 EUR​1.870 EUR​8.839 EUR​6.268 EUR​669 EUR
Žiga Ogrizek
član NS in član RK 6.969 EUR1.742 EUR3.012 EUR11.724 EUR8.522 EUR0 EUR
​Boštjan Mišmaš​član NS​6.969 EUR​0 EUR​1.700 EUR​8.669 EUR​6.299 EUR​0 EUR
​Urška Kiš
članica RK0 EUR1.742 EUR1.142 EUR2.884 EUR2.093 EUR92 EUR


Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.


Skladno z enajstim odstavkom 10. a člena v povezavi s prvim odstavkom 6. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o vrsti posla, pogodbenem partnerju (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov), pogodbeno vrednost, datum in trajanje posla.

DONACIJE IN SPONZORSTVA​

- v letu 2020 ​

- v letu 2021​

- v letu 2022

- v letu 2023​


SVETOVALNE, AVTORSKE IN DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE​

- v letu 2​020

- v letu 2021

- v letu 2022

- v letu 2023


Pravila za dodeljevanje donatorskih in sponzorskih sredstev