Objava podatkov po Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

​​​​​​​​​​​Po drugem odstavku 64. člena ZSDH-1 je družba dolžna javno objaviti podatke iz 5., 6. in 7. alineje prvega odstavka tega člena in sicer:


 • revizijska poročila,
 • seznam subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami,
 • informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi) in nadzora, kadrovske komisije, posvetovalnih organov SDH in pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto (vključno z življenjepisi, izjavami o razkritju nasprotij interesov skladno z drugim odstavkom 59. člena tega zakona, pogodbeno dogovorjenimi prejemki oziroma bonitetami in informacijami v zvezi s postopkom kadrovanja navedenih oseb.

Revizijsko poročilo je sestavni del Letnega poročila, le-ta se nahajajo tukaj.


Življenjepisi članov NS družbe KZPS, d.o.o. se nahajajo tukaj.


Vsi člani nadzornega sveta in zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta KZPS, d.o.o. so se v Izjavi o neodvisnosti iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d.d., izrekli za neodvisne.​

Na podlagi 60. člena ZSDH-1 ima družba KZPS, d.o.o. omejitve poslovanja z naslednjimi subjekti:

 • Realitas d.o.o.,
 • ​Stinger d.o.o.
 • Aurora Global d.o.o.​​
 • Miart, Mateja Mišmaš s.p.​
 • DRUŽBA RIS  d.o.o.
 • Global Core Informacijske Tehnologije d.o.o.
 • Heba Investicije d.o.o. 
 • Oranos nepremičnine d.o.o. 
 • Fundacija Parus-Ustanova za financiranje podiplomskega študija ​
 • SLOT d.o.o.


Podatki o pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto

Ime in priimek: Saša Lešnik, pooblaščenka za skladnost poslovanja in integriteto

​Kontaktni e-naslov: sasa.lesnik@sloveniacontrol.si

Kontaktni telefon: +386 4 20 40 236, mbt.: +386 41 668 474