Objava podatkov po Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

​V skladu z drugim odstavkom 64. člena ZSDH-1 je družba dolžna javno objaviti naslednje podatke:

 • revizijska poročila,
 • seznam subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami,
 • informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi) in nadzora in pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

a) Revizijska poročila so sestavni del letnih poročil; le-ta se nahajajo tukaj.

b) Na podlagi 60. člena ZSDH-1 ima družba KZPS, d.o.o. omejitve poslovanja z naslednjimi subjekti:      

 • Miart, Mateja Mišmaš s.p.
 • Vinko Mišmaš s.p., dipl. inž. str.
 • DRUŽBA RIS  d.o.o.
 • Global Core Informacijske Tehnologije d.o.o.
 • Heba Investicije d.o.o.
 • Oranos nepremičnine d.o.o.
 • MM-MED, Maja Marolt Mušič s.p.
 • SLOT d.o.o.

c) Informacije o sestavi organov vodenja in nadzora, vključno z življenjepisi in izjavami o razkritju nasprotij interesov se nahajajo tukaj. Aktualni podatki o prejemkih članov organa vodenja in nadzora so objavljeni tukaj.​

Arhiv_življenjepisi nekdanjih članov poslovodstva in nadzornega sveta.pdf

Arhiv - pogodbeno dogovorjeni prejemki poslovodstva.pdf​​

Arhiv_prejemki članov nadzornega sveta.pdf​​

d) Podatki o pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto:

 • ime in priimek: Saša Lešnik, pooblaščenka za skladnost poslovanja in integriteto
 • kontaktni e-naslov: sasa.lesnik@sloveniacontrol.si​
 • kontaktni telefon: +386 4 20 40 236, +386 41 668 474


Načrt integritete_KZPS.pdf

Podatki o družbi in odgovorni osebi za načrt integritete.pdf​​