Sporazum o predčasnem prenehanju mandata direktorja družbe zaradi njegovega odstopa

2. 04. 2024


Nadzorni svet in direktor Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o. sta se sporazumela o predčasnem prenehanju mandata direktorja družbe zaradi njegovega odstopa

Zg. Brnik, 2. april 2024 - Nadzorni svet Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o. se je z direktorjem družbe Rokom Maroltom na podlagi njegovega odstopa sporazumno dogovoril za predčasno prenehanje mandata z iztekom dne 4. 4. 2024. 

Do imenovanja novega direktorja, ki bo izbran na podlagi javnega razpisa, vodenje družbe prevzema član nadzornega sveta, Srečko Janša, v vlogi začasnega direktorja največ do enega leta. V tem času Srečko Janša ne bo deloval kot član nadzornega sveta.