Nova cena na enoto storitev preletnih pristojbin za leto 2022

21. 01. 2022

​​​Nova cena na enoto storitev preletnih pristojbin za leto 2022

Evropska organizacija za varnost zračne plovbe Eurocontrol je potrdila, da s 1. 1. 2022 začnejo veljati nove cene na enoto storitev pristojbin na zračnih poteh.

Določitev cen za storitve navigacijskih služb zračnega prometa ureja zakonodaja EU, ki je enotna za vse države članice in ne omogoča razlikovanja cen po posameznih uporabnikih storitev. Cena se določa tako, da se vsi stroški, povezani s storitvijo navigacijskih služb zračnega prometa, delijo s predvidenim obsegom prometa, torej s številom enot storitve. V Sloveniji gre za pokrivanje stroškov Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Agencije RS za okolje (letalska meteorologija) ter Javne agencije za civilno letalstvo RS.

Cene na enoto storitve določi minister pristojen za promet, v končni fazi pa se le-te, po usklajevanju z uporabniki storitev navigacijskih služb zračnega prometa (pretežno letalske družbe), potrjujejo na nivoju organizacije Eurocontrol, katere članica je tudi Slovenija.

Slovenija je s preletno pristojbino 61,33 EUR v letu 2022 na 15. mestu med državami članicami Eurocontrol, lestvica do 15. mesta pa je sledeča:​


​​​​​

Država EUROCONTROL

Preletna pristojbina v letu 2020

v EUR

1.
Belgija120,52
2.Luksemburg120,52
3.Švica87,14
4.Nizozemska82,34
5.Italija75,64
6.​​​
Moldavija
74,40
7.Francija
73,24
8.
Švedska
69,18
9.Slovaška
68,75
10.Velika Britanija
68,25
11.
Avstrija
67,55
12.
Danska
63,96
​13.
​Nemčija
​62,57
​14.
​Češka
​62,02
​15.
​Slovenija
​61,33

Vir: Sklep razširjene komisije EUROCONTROL, Odločitev št. 21/170 z dne 25. 11. 2021​