Nova cena na enoto storitev preletnih pristojbin za leto 2021

9. 06. 2021

Evropska organizacija za varnost zračne plovbe Eurocontrol je potrdila, da s 1. 1. 2021 začnejo veljati nove cene na enoto storitev pristojbin na zračnih poteh.

Določitev cen za storitve navigacijskih služb zračnega prometa ureja zakonodaja EU, ki je enotna za vse države članice in ne omogoča razlikovanja cen po posameznih uporabnikih storitev. Cena se določa tako, da se vsi stroški, povezani s storitvijo navigacijskih služb zračnega prometa, delijo s predvidenim obsegom prometa, torej s številom enot storitve. V Sloveniji gre za pokrivanje stroškov Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Agencije RS za okolje (letalska meteorologija) ter Javne agencije za civilno letalstvo RS.

Cene na enoto storitve določi minister pristojen za promet, v končni fazi pa se le-te, po usklajevanju z uporabniki storitev navigacijskih služb zračnega prometa (pretežno letalske družbe), potrjujejo na nivoju organizacije Eurocontrol, katere članica je tudi Slovenija.

Slovenija je s preletno pristojbino 48,18 EUR za leto 2021 na 18. mestu med državami članicami Eurocontrol, lestvica do 18. mesta pa je sledeča: (Vir: Sklep razširjene komisije EUROCONTROL, Odločitev št. 20/166 z dne 26. 11. 2020)

Država EUROCONTROL

Preletna  pristojbina v letu 2021 v EUR

1. Belgija99,55
2.Luksemburg99,55
3.Švica91,54
4.Moldavija74,47
5.Nizozemska69,03
6.Nemčija67,09
7.Italija62,97
8.Avstrija61,98
9.Francija59,16
10.Albanija59,08
11.Velika Britanija58,95
12.Danska54,54
13.Armenija54,52
14.Švedska52,76
15.Ukrajina51,39
16.Severna Makedonija51,16
17.Norveška50,03
18.Slovenija

48,18