Nova cena na enoto storitev preletnih pristojbin za leto 2020

23. 03. 2020


Nova cena na enoto storitev preletnih pristojbin za leto 2020

Evropska organizacija za varnost zračne plovbe Eurocontrol je potrdila, da s 1. 1. 2020 začnejo veljati nove cene na enoto storitev pristojbin na zračnih poteh.

Določitev cen za storitve navigacijskih služb zračnega prometa ureja zakonodaja EU, ki je enotna za vse države članice in ne omogoča razlikovanja cen po posameznih uporabnikih storitev. Cena se določa tako, da se vsi stroški, povezani s storitvijo navigacijskih služb zračnega prometa, delijo s predvidenim obsegom prometa, torej s številom enot storitve. V Sloveniji gre za pokrivanje stroškov Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Agencije RS za okolje (letalska meteorologija) ter Javne agencije za civilno letalstvo RS.

Cene na enoto storitve določi minister pristojen za promet, v končni fazi pa se le-te, po usklajevanju z uporabniki storitev navigacijskih služb zračnega prometa (pretežno letalske družbe), potrjujejo na nivoju organizacije Eurocontrol, katere članica je tudi Slovenija.

Slovenija je s preletno pristojbino 51,92 EUR za leto 2020 na dvanajstem mestu med državami članicami Eurocontrol, lestvica do dvanajstega mesta pa je sledeča:

​​​​​

Država EUROCONTROL

Preletna pristojbina v letu 2020

v EUR

1.Belgija91,14
2.Luksemburg91,14
3.Švica91,07
4.Nizozemska67,39
5.Italija66,15
6.Nemčija63,74
7.Moldavija63,09
8.Velika Britanija62,03
9.Avstrija59,58
10.Francija58,82
11.Danska57,66
12.Slovenija51,92

Vir: Sklep razširjene komisije EUROCONTROL, Odločitev št. 19/161 z dne 28. 11. 2019