Podatki o prejemkih

Skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 4. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o prejemkih zastopnika, članov poslovodnega organa in organa upravljanja ali nadzornega organa, in sicer: osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino neto izplačil prejemkov v preteklem letu.

Vodstvo družbe in podatki o prejemkih:
  • dr. Franc Željko Županič, direktor

 

Ime poslovodne osebe
dr. Franc Željko Županič
Višina mesečnega prejemka po pogodbi o zaposlitvi Osnovno mesečno plačilo: 9.169,00 EUR bruto

Spremenljivi del plačila: spremenljivi del prejemka lahko znaša največ 30 odstotkov izplačanih osnovnih plačil v poslovnem letu, ki ga s sklepom določi Nadzorni svet družbe na koncu vsakega poslovnega leta.
Višina odpravnine po pogodbi o zaposlitvi Šestkratnik osnovnega mesečnega plačila izplačanega v tekočem poslovnem letu.
Višina neto izplačil v preteklem letu 63.333,29 EUR

 

Nadzorni svet in podatki o prejemkih:


Predstavniki lastnika:

mag. Dušan Hočevar, predsednik
dr. Domen Trobec, namestnik predsednika do 28. 8. 2016
Janez Hrovat, član do 22. 11. 2016
Marija Šeme Irman, MBA, članica od 29. 8. 2016, namestnica predsednika od 26. 9. 2016
mag. Gorazd Čibej, član od 29. 8. 2016
mag. Nikolaj Abrahamsberg, član od 23. 11. 2016

Predstavniki delavcev:

Žiga Ogrizek, član
Zoran Pajić, član do 30. 6. 2016
Davor Mizerit, član od 1. 7. 2016


Sklep o določitvi višine izplačil članom nadzornega sveta je bil sprejet na skupščini družbe 18. 7. 2011.

 

Ime in priimek
Funkcija
Osnovno plačilo za opravljanje funkcije - bruto letno
Osnovno plačilo za opravljanje funkcije - bruto mesečno
Sejnina za redno sejo - bruto
Sejnina za korespondenčno sejo - bruto
Neto izplačilo v letu 2016

mag. Dušan Hočevar
predsednik NS
 9.300,00 €  775,00 €  200,00 €  160,00 €  8.346,13 €


dr. Domen Trobec
namestnik predsednika NS
 6.820,00 €  568,33 €  200,00 €  160,00 €  4.760,98 €


Marija Šeme Irman, MBA
namestnica predsednika NS
 6.820,00 €  568,33 €  200,00 €  160,00 €  1.678,08 €

Janez Hrovat
član NS  6.200,00 €  516,66 €  200,00 €  160,00 €  5.777,20 €

mag. Gorazd Čibej
član NS  6.200,00 €  516,66 €  200,00 €  160,00 €  1.596,71 €

mag.Nikolaj Abrahamsberg
član NS  6.200,00 €  516,66 €  200,00 €  160,00 €     333,07 €

Žiga Ogrizek
član NS
 6.200,00 €  516,66 €  200,00 €  160,00 €  5.891,71 €

Zoran Pajić
član NS
 6.200,00 €  516,66 €  200,00 €  160,00 €  3.357,69 €

Davor Mizerit
član NS
 6.200,00 €  516,66 €  200,00 €  160,00 €  2.388,56 €

 


 


 

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.


Skladno z enajstim odstavkom 10. a člena v povezavi s prvim odstavkom 6. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o prejemkih zastopnika, članov poslovodnega organa in organa upravljanja ali nadzornega organa, in sicer: osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino neto izplačil prejemkov v preteklem letu.DONACIJE IN SPONZORSTVA

- v letu 2014

- v letu 2015

- v letu 2016

- v letu 2017

- v letu 2018

 

SVETOVALNE, AVTORSKE IN DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE

- v letu 2014

- v letu 2015

- v letu 2016

- v letu 2017

- v letu 2018

Video

Oglejte si video predstavitev.
Več

Javna naročila

Seznam javnih naročil v izvajanju.


Več

Spletna trgovina

Naročilo izdelkov letalskih informacij.
Več
 
© 2018 Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. | Pravne informacije | Izdelava spletnih strani: Editor Studios
aaaaaaaaaa