Podatki o prejemkih

Skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 4. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o prejemkih zastopnika, članov poslovodnega organa in organa upravljanja ali nadzornega organa, in sicer: osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino neto izplačil prejemkov v preteklem letu.

Vodstvo družbe in podatki o prejemkih:
  • dr. Franc Željko Županič, direktor

 

Ime poslovodne osebe
dr. Franc Željko Županič
Višina mesečnega prejemka po pogodbi o zaposlitvi Osnovno mesečno plačilo: 9.787,00 EUR bruto

Spremenljivi del plačila: spremenljivi del prejemka lahko znaša največ 30 odstotkov izplačanih osnovnih plačil v poslovnem letu, ki ga s sklepom določi Nadzorni svet družbe na koncu vsakega poslovnega leta.
Višina odpravnine po pogodbi o zaposlitvi Šestkratnik osnovnega mesečnega plačila izplačanega v tekočem poslovnem letu.
Višina neto izplačil v preteklem letu 66.106,22 EUR

 

Nadzorni svet in podatki o prejemkih:


Predstavniki lastnika:

mag. Dušan Hočevar, predsednik
Marija Šeme Irman, MBA, namestnica predsednika
mag. Gorazd Čibej, član
mag. Nikolaj Abrahamsberg, član

Predstavniki delavcev:

Žiga Ogrizek, član
Davor Mizerit, član


Sklep o določitvi višine izplačil članom nadzornega sveta je bil sprejet na skupščini družbe 18. 7. 2011.

Bruto in neto prejemki članov nadzornega sveta v letu 2017 so prikazani v spodnji tabeli. 

Ime in priimek
Funkcija
Plačilo za opravljanje funkcije - bruto letno (1)
Sejnine NS in komisij - bruto letno(2)             
Skupaj bruto (1+2)
Skupaj         neto           
Potni stroški

mag. Dušan Hočevar
predsednik NS
 9.300,00 €              1.880,00 €             11.180,00 €  8.346,00 €      221,00


Marija Šeme Irman, MBA
namestnica predsednika NS
 6.820,00 €  1.880,00 €   8.700,00 €  6.447,00 €      126,00 €

mag. Gorazd Čibej
član NS  6.200,00 €  1.680,00 €   7.880,00 €  5.817,00 €       93,00 €

mag.Nikolaj Abrahamsberg
član NS  6.200,00 €  1.880,00 €   8.080,00 €  6.522,00 €     652,00 €

Žiga Ogrizek
član NS
 6.200,00 €  1.880,00 €   8.080,00 €  5.904,00 €       33,00

Davor Mizerit
član NS
 6.200,00 €  1.880,00 €   8.080,00 €  5.949,00 €       78,00

 


 


 

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.


Skladno z enajstim odstavkom 10. a člena v povezavi s prvim odstavkom 6. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o prejemkih zastopnika, članov poslovodnega organa in organa upravljanja ali nadzornega organa, in sicer: osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino neto izplačil prejemkov v preteklem letu.DONACIJE IN SPONZORSTVA

- v letu 2015

- v letu 2016

- v letu 2017

- v letu 2018

 

SVETOVALNE, AVTORSKE IN DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE

- v letu 2015

- v letu 2016

- v letu 2017

- v letu 2018

Video

Oglejte si video predstavitev.
Več

Javna naročila

Seznam javnih naročil v izvajanju.


Več

Spletna trgovina

Naročilo izdelkov letalskih informacij.
Več
 
© 2018 Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. | Pravne informacije | Izdelava spletnih strani: Editor Studios
aaaaaaaaaa