Evropska komisija je sofinancirala postavitev in implementacijo multilateracijskega sistema za nadzor zračnega prometa »Slovenia Wide Area Multilateration System - SLOWAM«, družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

27. 07. 2020

​Ljubljana, Slovenija – Evropska komisija je podprla 2-letni projekt »Slovenia Wide Area Multilateration System« (SLOWAM), ki ga je izvajala Kontrola zračnega prometa Slovenije (KZPS).  Evropska unija je projekt sofinancirala preko instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) v višini 722.500 EUR. Projekt, ki prispeva k enotnemu evropskemu nebu (SES) s poudarkom na uvajanju novih tehnologij in najboljših praks, je spremljala Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA).

Projekt SLOWAM se je nanašal na nakup in implementacijo Wide Area Multilateration sistema, namenjenega vodenju in nadzoru zračnega prometa.

»Projekt prispeva k boljši detekciji letal (posebno) v vzhodnem delu Slovenije in predstavlja alternativo nakupu vsaj dveh radarjev, ki bi predstavljala znatno višji strošek. S tem KZPS sledi smernicam Evropske strategije o nadomestitvi sekundarnih radarjev z izbiro novih, boljših ter stroškovno učinkovitejših rešitev.«, pravi direktor Kontrole zračnega prometa Slovenije dr. Franc Željko Županič.

Cilj projekta je bil vzpostaviti tehnologijo, ki se uporablja za določanje pozicije letala. Radarski odzivnik (transponder) na letalu odda signal, ki ga sprejmejo sprejemne postaje. Te so postavljene na 19 različnih lokacijah in tako tudi različno oddaljene od letala. Posledica tega je, da signal transponderja prepotuje različne razdalje do sprejemnih postaj, in te sprejmejo signal ob različnih časovnih trenutkih. Na osnovi časovnih razlik med posameznimi  sprejemi (Time Difference of Arrival – TDOA) centralna procesna enota izračuna pozicijo letala.

Sistem lahko izračuna 2D ali 3D pozicijo letala. Za izračun 3D pozicije potrebujemo signal najmanj 4-ih sprejemnih postaj. Sam sistem je dimenzioniran tako, da ob izpadu ene sprejemne postaje (N-1) ne pride do degradacije. Zahteva je torej pokrivanje lokacije z najmanj štirimi sprejemnimi postajami.

Sistem je lahko pasiven ali aktiven. Kadar je odzivnik (transponder) letala dovolj pogosto spraševan (interogiran) s strani sekundarnih radarjev, je sistem sestavljen samo iz sprejemnih postaj, ki sprejemajo odgovore. Kadar je potrebno, se sistemu dodajo oddajniki, ki poskrbijo za dovolj pogosto spraševanje (interogacijo) transponderja.


SLOWAM2.PNGSLOWAM1.png

Najboljšo natančnost pri določanju pozicije dobimo, kadar se letalo nahaja znotraj območja, ki ga določajo sprejemne postaje. Natančnost pri določanju pozicije zelenega letala (slika desno) je na primer večja kot pri rdečem letalu.

 

Prihodnja uporaba novega sodobnega sistema multilateracije za določanje položaja letal v zraku prinaša dodatne koristi z vidika večje zanesljivosti in robustnosti določanja položaja letal v zraku, istočasno pa gre za tehnologijo, ki je ekološko docela vzdržna.

 

 

Za dodatne informacije se obrnite na:

Katja Tratnik, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenia, Tel.: +386 4 20 40 235,

Mobilni tel.: +386 51 272 973, E-naslov: katja.tratnik@sloveniacontrol.si

 

Opomba za urednika

Kontrola zračnega prometa Slovenije zagotavlja kontrolo in vodenje zračnega prometa v slovenskem zračnem prostoru na kakovosten in učinkovit način, izdaja letalske informacije ter uvaja, vzdržuje in nadgrajuje sisteme in naprave za vodenje in kontrolo zračnega prometa. Družba je vzpostavila dobre odnose s sosednjimi državami, njen cilj pa je prispevati k doseganju ciljev Evropske komisije v zvezi z oblikovanjem funkcionalnih blokov zračnega prostora (FABs) v Evropi.

 

Odgovornost

Avtor nosi izključno odgovornost za vsebino članka. Evropska unija ne odgovarja za kakršno koli uporabo informacij, ki jih članek vsebuje.​