Organiziranost družbe

Organizacija družbe podpira varno, učinkovito in nepretrgano izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, ki jih zagotavlja družba, ter ustrezno prilagodljivost in odzivnost na spremembe v okolju, v katerem posluje.

 

Glavna dejavnost družbe, vodenje in kontrola zračnega prometa, se izvaja v okviru treh operativnih sektorjev:

  • Sektorja zračnega prometa,
  • Sektorja letalskih telekomunikacij in
  • Sektorja letalskih informacij. 

Naloge, povezane z varnostjo v zračnem prometu, s certificiranjem izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, mednarodnimi zadevami in strateškim načrtovanjem, kakovostjo in varovanjem, informacijsko tehnologijo, odnosi z javnostmi ter tajništvom, se opravljajo v okviru kabineta direktorja.


Naloge, povezane s certificiranjem izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, vodenjem projektov in usposabljanjem operativnega osebja, se opravljajo v okviru Sektorja za certificiranje, vodenje projektov in usposabljanja osebja.


Naloge, povezane s kadrovskimi, organizacijskimi in pravnimi zadevami, finančno-računovodskimi zadevami, ter naloge, povezane z investicijskim in tekočim vzdrževanjem ter javnimi naročili, se izvajajo v okviru Sektorja za splošne zadeve.

 

Organizacijska shema:

 

Organigram

Video

Oglejte si video predstavitev.
Več

Javna naročila

Seznam javnih naročil v izvajanju.


Več

Spletna trgovina

Naročilo izdelkov letalskih informacij.
Več
 
© 2019 Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. | Pravne informacije | Izdelava spletnih strani: Editor Studios
aaaaaaaaaa