Kodeks upravljanja

 

Družba je sprejela in pri svojem poslovanju upošteva določila Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, (v nadaljnjem besedilu: Kodeks), ki ga je marca 2016 sprejel Slovenski državni holding, d.d. Ustanoviteljica in edina družbenica družbe je Republika Slovenija.

Pravice ustanovitelja v imenu in za račun Republike Slovenije na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) izvršuje Slovenski državni holding, d. d.

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., se je zavezala k spoštovanju določb Kodeksa s sprejemom Akta o ustanovitvi. S spoštovanjem določil Kodeksa v celoti si tudi na ta način prizadeva za ohranjanje in nadgradnjo uspešnega vodenja in upravljanja družbe.

 

Kodeks je objavljen na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga, d.d., na naslovu http://www.sdh.si.

Video

Oglejte si video predstavitev.
Več

Javna naročila

Seznam javnih naročil v izvajanju.


Več

Spletna trgovina

Naročilo izdelkov letalskih informacij.
Več
 
© 2019 Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. | Pravne informacije | Izdelava spletnih strani: Editor Studios
aaaaaaaaaa