Datum: 08.03.2012

Nove vojaške cone

Vse uporabnike zračnega prostora obveščamo, da na osnovi zahtev Ministrstva za obrambo, od AIRAC datuma 08 MAR 2012 veljajo nove oblike vojaških con na področju Pivke. Razlog sprememb – preoblikovanja con je bil v prilagoditvi le teh dejanskim potrebam slovenske vojske. Glede na spremembo con, ki žal ne sovpada s trenutkom objave nove VFR+GPS karte Slovenije so spodaj predstavljene nove oblike con. Omenjena VFR+GPS karta Slovenije z vrisanimi novimi conami bo izšla predvidoma meseca maja.

LJD2

Coni LJ-R4 in LJ-R5, nadomeščata dosedanji LJ-R2 in LJ-R3. Po obsegu sta manjši – skica spodaj.Coni LJ-R4 in LJ-R5, nadomeščata dosedanji LJ-R2 in LJ-R3. Po obsegu sta manjši – skica spodaj.
R2R3


Cone LJ-R6A, LJ-R6B in LJ-R6C

Cone z oznako LJ-R6A, LJ-R6B in LJ-R6C so namenjene aktivnostim s podporo hitrih lovskih letal. V ta namen so conama LJ-R4 in LJ-R5, dodani še trije segmenti con LJ-R6A,LJ-R6B in LJ-R6C. Coni LJ-R6B in LJ-R6C se razprostirata od površine zemlje navzgor, medtem ko se skrajno zahodna cona LJ-R6A, razprostira od višine 10.000 čevljev nad srednjim morskim nivojem / 10.000 FT MSL navzgor. S tem je pod cono LJ-R6A omogočen tok prometa v smeri sever-jug oziroma obratno.

R4R5 2

Nevarna cona D2

S ciljem zagotavljanja varnosti pri preletu oboroženih vojaških letal med vojaškim letališčem LJCE Cerklje ob Krki in vojaškimi conami na področju Pivke, je oblikovan koridor LJ-D2 z lastnostjo nevarnega območja, oziroma Dangerous zone. Po napovedih ministrstva za obrambo se bo omenjen koridor v času aktivnostirazprostiral v sloju višine med 2.000 in 3.000 čevlji nad srednjim morskim nivojem (2.000 – 3.000 FT MSL), kar pomeni, da bo pod in nad omenjeno višino zračni prostor za VFR promet neomejen.

LJD2

Način objav in predvidene konfiguracije aktivnosti vojaških con

Vse aktivnosti bodo podobno kot do sedaj napovedane z NOTAM-i. Informacije glede veljavnih NOTAM-ov v FIR Ljubljana so na voljo na spletnih straneh podjetja Kontrole Zračnega Prometa Slovenije d.o.o.: http://www.kzps.si

Cone bodo glede na potrebe aktivirane v treh možnih konfiguracijah

1.Aktivnost cone LJ-R4,

2.Aktivnost v coni LJ-R4 in LJ-R5,

3.Aktivnost v coni LJ-R4, LJ-R5, LJ-R6A, LJ-R6B in LJ-R6C.1.Aktivnost cone LJ-R4:

R4
V primeru, ko je aktivna le cona LJ-R4, je omogočeno nemoteno letenje po VFR zračni poti na odseku Vel.Lašče - PE1.2.Aktivnost con LJ-R4 in LJ-R5,


R5V primeru, ko sta aktivni coni LJ-R4 in LJ-R5, morajo VFR piloti na odseku Vel. Lašče – Razdrto, leteti severno od začrtane VFR zračne poti. Priporočena sled letenja je zarisana z zeleno črto.
3.Aktivnost con LJ-R4, LJ-R5, LJ-R6A, LJ-R6B in LJ-R6C

R6

V primeru, ko so aktivne vse cone : LJ-R4,LJ-R5, LJ-R6A, LJ-R6B in LJ-R6C morajo VFR piloti na odseku Vel. Lašče – Razdrto leteti severno od cone LJ-R5 in LJ-R6B, medtem ko na področju LJ-R6A do višine 10.000 FT MSL ni omejitev(cona LJ-R6A se razprostira od višine 10.000 FT MSL navzgor). Priporočena pot letenja je zarisana z zeleno črto.

Video

Oglejte si video predstavitev.
Več

Javna naročila

Seznam javnih naročil v izvajanju.


Več

Spletna trgovina

Naročilo izdelkov letalskih informacij.
Več
 
© 2019 Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. | Pravne informacije | Izdelava spletnih strani: Editor Studios
aaaaaaaaaa