Sprejem etičnega kodeksa

​​Datum: 21.3.2012

Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. je dne 21.3.2012 sprejelo Etični kodeks. S sprejemom Etičnega kodeksa je družba podala smernice za delovanje vseh, ki z družbo kakorkoli sodelujejo, bodisi da so v družbi zaposleni, so predstavniki organov vodenja ali nadzora ali poslovni partnerji oziroma uporabniki storitev.