Finančni koledar za leto 2021

Finančni koledar KZPS, d. o. o. za leto 2021
 
Predviden datum*           Vrsta dogodka/objave
31. 1. 2021                        Preliminarni rezultati poslovanja za leto 2020
28. 2. 2021                        Poročilo o poslovanju za januar 2021
15. 3. 2021                        Nerevidirano letno poročilo za leto 2020
31. 3. 2021                        Poročilo o poslovanju za januar – februar 2021
31. 3. 2021                        Objava revidiranih računovodskih izkazov za leto 2020
20. 4. 2021                        Revidirano letno poročilo za leto 2020
30. 4. 2021                        Poročilo o poslovanju za januar – marec 2021
31. 5. 2021                        Poročilo o poslovanju za januar – april 2021
30. 6. 2021                        Poročilo o poslovanju za januar – maj 2021
30. 6. 2021                        Skupščina družbe
31. 7. 2021                        Objava revidiranega letnega poročila za leto 2020
31. 7. 2021                        Poročilo o poslovanju za januar – junij 2021
31. 8. 2021                        Poročilo o poslovanju za januar – julij 2021
30. 9. 2021                        Poročilo o poslovanju za januar – avgust 2021
30. 10. 2021                      Poročilo o poslovanju za januar – september 2021
30. 11. 2021                      Poročilo o poslovanju za januar – oktober 2021
31. 12. 2021                      Poročilo o poslovanju za januar – november 2021
 
* Navedeni so predvideni datumi dogodkov oz. objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.