Finančni koledar za leto 2022

Finančni koledar KZPS, d. o. o. za leto 2022
 
Predviden datum*           Vrsta dogodka/objave

31. 1. 2022           Preliminarni rezultati poslovanja za leto 2021
28. 2. 2022           Poročilo o poslovanju za januar 2022
15. 3. 2022           Nerevidirano letno poročilo za leto 2021
31. 3. 2022           Poročilo o poslovanju za januar – februar 2022
31. 3. 2022           Objava revidiranih računovodskih izkazov za leto 2021
20. 4. 2022           Revidirano letno poročilo za leto 2021
30. 4. 2022           Poročilo o poslovanju za januar – marec 2022
31. 5. 2022           Poročilo o poslovanju za januar – april 2022
30. 6. 2022           Poročilo o poslovanju za januar – maj 2022
30. 6. 2022           Skupščina družbe
31. 7. 2022           Objava revidiranega letnega poročila za leto 2021
31. 7. 2022           Poročilo o poslovanju za januar – junij 2022
31. 8. 2022           Poročilo o poslovanju za januar – julij 2022
30. 9. 2022           Poročilo o poslovanju za januar – avgust 2022
30. 10. 2022           Poročilo o poslovanju za januar – september 2022
30. 11. 2022           Poročilo o poslovanju za januar – oktober 2022
31. 12. 2022           Poročilo o poslovanju za januar – november 2022
 ​

 

​* Navedeni so predvideni datumi dogodkov oz. objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.