Finančni koledar za leto 2024

​Finančni koledar KZPS, d. o. o. za leto 2024


Predviden datum* Vrsta dogodka/objave

30. 1. 2024 Preliminarni rezultati poslovanja za leto 2023
29. 2. 2024 Poročilo o poslovanju za januar 2024
29. 3. 2024 Poročilo o poslovanju za januar – februar 2024
29. 3. 2024 Objava revidiranih računovodskih izkazov za leto 2023
26. 4. 2024 Nerevidirano letno poročilo za leto 2023
30. 4. 2024 Poročilo o poslovanju za januar – marec 2024
15. 5. 2024 Revidirano letno poročilo za leto 2023
30. 5. 2024 Poročilo o poslovanju za januar – april 2024
28. 6. 2024 Poročilo o poslovanju za januar – maj 2024
30. 6. 2024 Skupščina družbe
30. 9. 2024 Izplačilo dividend (po sklepu skupščine)
30. 6. 2024 Objava revidiranega letnega poročila za leto 2023
30. 7. 2024 Poročilo o poslovanju za januar – junij 2024
30. 8. 2024 Poročilo o poslovanju za januar – julij 2024
30. 9. 2024 Poročilo o poslovanju za januar – avgust 2024
30. 10. 2024 Poročilo o poslovanju za januar – september 2024
29. 11. 2024 Poročilo o poslovanju za januar – oktober 2024
30. 12. 2024 Poročilo o poslovanju za januar – november 2024

*Navedeni so predvideni datumi dogodkov oziroma objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.


Zgornji Brnik, 10. 1. 2024