Finančni koledar za leto 2023

​​​Finančni koledar KZPS, d. o. o. za leto 2023
 
Predviden 
datum* Vrsta dogodka/objave

31. 1. 2023 Preliminarni rezultati poslovanja za leto 2022
28. 2. 2023 Poročilo o poslovanju za januar 2023
17. 3. 2023 Nerevidirano letno poročilo za leto 2022
31. 3. 2023 Poročilo o poslovanju za januar – februar 2023
31. 3. 2023 Objava revidiranih računovodskih izkazov za leto 2022
21. 4. 2023 Revidirano letno poročilo za leto 2022
28. 4. 2023 Poročilo o poslovanju za januar – marec 2023
31. 5. 2023 Poročilo o poslovanju za januar – april 2023
30. 6. 2023 Poročilo o poslovanju za januar – maj 2023
30. 6. 2023 Skupščina družbe
31. 7. 2023 Objava revidiranega letnega poročila za leto 2022
31. 7. 2023 Poročilo o poslovanju za januar – junij 2023
31. 8. 2023 Poročilo o poslovanju za januar – julij 2023
29. 9. 2023 Poročilo o poslovanju za januar – avgust 2023
31. 10. 2023 Poročilo o poslovanju za januar – september 2023
30. 11. 2023 Poročilo o poslovanju za januar – oktober 2023
29. 12. 2023 Poročilo o poslovanju za januar – november 2023
 
* Navedeni so predvideni datumi dogodkov oz. objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.