Finančni koledar za leto 2020

​Finančni koledar KZPS, d. o. o. za leto 2020

 

Predviden datum*                               Vrsta dogodka/objave

31. 1. 2020                                           Preliminarni rezultati poslovanja za leto 2019

28. 2. 2020                                           Poročilo o poslovanju za januar 2020

15. 3. 2020                                           Nerevidirano letno poročilo za leto 2019

31. 3. 2020                                           Poročilo o poslovanju za januar – februar 2020

31. 3. 2020                                           Objava revidiranih računovodskih izkazov za leto 2019

20. 4. 2020                                           Revidirano letno poročilo za leto 2019

30. 4. 2020                                           Poročilo o poslovanju za januar – marec 2020

31. 5. 2020                                           Poročilo o poslovanju za januar – april 2020

30. 6. 2020                                           Poročilo o poslovanju za januar – maj 2020

30. 6. 2020                                           Skupščina družbe

31. 7. 2020                                           Objava revidiranega letnega poročila za leto 2019

31. 7. 2020                                           Poročilo o poslovanju za januar – junij 2020

31. 8. 2020                                           Poročilo o poslovanju za januar – julij 2020

30. 9. 2020                                           Poročilo o poslovanju za januar – avgust 2020

30. 10. 2020                                         Poročilo o poslovanju za januar – september 2020

30. 11. 2020                                         Poročilo o poslovanju za januar – oktober 2020

30. 11. 2020                                         Izplačilo dividende

31. 12. 2020                                         Poročilo o poslovanju za januar – november 2020

 

* Navedeni so predvideni datumi dogodkov oz. objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.​