Finančni koledar za leto 2019

Finančni koledar KZPS, d. o. o. za leto 2019

 

Predviden datum*                                Vrsta dogodka/objave

31. 1. 2019                                           Preliminarni rezultati poslovanja za leto 2018

28. 2. 2019                                           Poročilo o poslovanju za januar 2019

15. 3. 2019                                           Nerevidirano letno poročilo za leto 2018

31. 3. 2019                                           Poročilo o poslovanju za januar – februar 2019

31. 3. 2019                                           Objava revidiranih računovodskih izkazov za leto 2018

20. 4. 2019                                           Revidirano letno poročilo za leto 2018

30. 4. 2019                                           Poročilo o poslovanju za januar – marec 2019

31. 5. 2019                                           Poročilo o poslovanju za januar – april 2019

30. 6. 2019                                           Poročilo o poslovanju za januar – maj 2019

30. 6. 2019                                           Skupščina družbe

31. 7. 2019                                           Objava revidiranega letnega poročila za leto 2018

31. 7. 2019                                           Poročilo o poslovanju za januar – junij 2019

31. 8. 2019                                           Poročilo o poslovanju za januar – julij 2019

30. 9. 2019                                           Poročilo o poslovanju za januar – avgust 2019

30. 10. 2019                                         Poročilo o poslovanju za januar – september 2019

30. 11. 2019                                         Poročilo o poslovanju za januar – oktober 2019

30. 11. 2019                                         Izplačilo dividende

31. 12. 2019                                         Poročilo o poslovanju za januar – november 2019

 

* Navedeni so predvideni datumi dogodkov oz. objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih