Finančni koledar za leto 2018

Finančni koledar KZPS, d.o.o. za leto 2018

 

Predviden datum do*                                Vrsta dogodka/objave

31. 1. 2018                                           Preliminarni rezultati poslovanja za leto 2017

28. 2. 2018                                           Poročilo o poslovanju za januar 2018

15. 3. 2018                                           Nerevidirano letno poročilo za leto 2017

31. 3. 2018                                           Objava računovodskih izkazov za leto 2017

31. 3. 2018                                           Poročilo o poslovanju za januar – februar 2018

20. 4. 2018                                           Revidirano letno poročilo za leto 2017

30. 4. 2018                                           Poročilo o poslovanju za januar – marec 2018

31. 5. 2018                                           Poročilo o poslovanju za januar – april 2018

30. 6. 2018                                           Poročilo o poslovanju za januar – maj 2018

30. 6. 2018                                           Skupščina družbe

31. 7. 2018                                           Objava revidiranega letnega poročila za leto 2017

31. 7. 2018                                           Poročilo o poslovanju za januar – junij 2018

31. 8. 2018                                           Poročilo o poslovanju za januar – julij 2018

30. 9. 2018                                           Poročilo o poslovanju za januar – avgust 2018

30. 10. 2018                                         Poročilo o poslovanju za januar – september 2018

30. 11. 2018                                         Poročilo o poslovanju za januar - oktober 2018

30. 11. 2018                                         Izplačilo dividende

31. 12. 2018                                         Poročilo o poslovanju za januar - november 2018


* Navedeni so predvideni datumi dogodkov oz. objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.​