Javna naročila

Kontrola zračnega prometa, d.o.o., je zavezana k izvajanju javnih naročil skladno z veljavno zakonodajo na tem področju (Zakonom o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11 ter Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 72/2011 (ZJNVETPS-UPB3), s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del ob upoštevanju naslednjih načel:

• gospodarna poraba sredstev,
• učinkovitost in uspešnost,
zagotavljanje konkurence med ponudniki,
• enakopravna obravnava ponudnikov,
• transparentnost postopka oddaje javnega naročila in
• sorazmernost.


Vse zainteresiranim so na voljo podatki o javnih naročilih Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o., ki so trenutno v teku, z rokom za oddajo ponudbe. S klikom na ime javnega naročila pridete do razpisne dokumentacije.

Št. JN Naziv JN Rok za oddajo


PRAVNO OBVESTILO:
Informacije, ki so objavljene na tej spletni strani, so informativne narave. Uradne informacije v zvezi s posameznim postopkom oddaje javnega naročila v skladu s predpisi o javnem naročanju predstavljajo informacije, objavljene na spletni strani www.enarocanje.si.Objava na naročnikovih spletnih straneh je uradna informacija le, v kolikor se objava na spletni strani www.enarocanje.si izrecno sklicuje na objavo na naročnikovih spletnih straneh. Naročnik ne odgovarja za morebitno škodo ali stroške, ki bi ponudnikom utegnili nastati zaradi upoštevanja informacij, ki so v skladu s tem obvestilom informativne narave.

Video

Oglejte si video predstavitev.
Več

Javna naročila

Seznam javnih naročil v izvajanju.


Več

Spletna trgovina

Naročilo izdelkov letalskih informacij.
Več
 
© 2019 Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. | Pravne informacije | Izdelava spletnih strani: Editor Studios
aaaaaaaaaa