Navodila za zahtevo izdaje notam sporočila

Konec veljavnosti

Za vpis konca veljavnosti lahko izbirate med vpisom svojega konca veljavnosti in možnostjo PERM.

• Za točno znan čas konca veljavnosti v izbirnem oknu »izberite tip veljavnosti« izberite možnost »dodaj svoj konec veljavnosti« in v polja vpišite datum in čas. Ob navedenem datumu in času NOTAM preneha veljati avtomatično.
• Za negotov čas konca veljavnosti v izbirnem oknu »izberite tip veljavnosti« izberite možnost »dodaj svoj konec veljavnosti«, v polja vpišite datum in čas in označite »EST«. V tem primeru morate NOTAM bodisi podaljšati bodisi preklicati.
• Za trajno informacijo v izbirnem oknu »izberite tip veljavnosti« izberite možnost »PERM«. V tem primeru ni možno vpisati datuma in časa konca veljavnosti. »PERM« NOTAM se uporablja izključno za informacije, ki bodo kasneje vključene v AIP!

Veljavnost NOTAM sporočila je lahko največ 3 mesece. V primeru, da informacija zahteva NOTAM z daljšo veljavnostjo je potrebno po 3 mesecih NOTAM nadomestiti z novim, ali pa informacijo vključiti v AIP.


Lokacija

Za vpis lokacije lahko izbirate med vnaprej določenimi lokacijami in vpisom svoje lokacije.

• Za izbiro vnaprej določene lokacije v izbirnem oknu »izberite tip lokacije« izberite 4-črkovno kodo za:
o za FIR, če se informacija ne nanaša na letališče
o za letališče, če se informacija nanaša na letališče ali neposredno bližino letališča (CTR)
• Za vpis svoje lokacije v izbirnem oknu »izberite tip lokacije« izberite:
o »Dodaj svojo - poligon« v primeru, da je lokacija območje, ki je opisano z najmanj tremi koordinatami v smeri urinega kazalca:
- V polje »ime lokacije« vpišite ime ali naziv lokacije (koordinate) .
- V polja za koordinate vpišite koordinate ter pritisnite gumb »Dodaj«.
o »Dodaj svojo - krog« v primeru, da je lokacija območje, ki je opisano z centrom in radijem (krog):
- V polje »ime lokacije« vpišite ime ali naziv lokacije (središča) .
- V polja za koordinate vpišite koordinate središča območja.
- V polje »radij« vpišite radij območja ter izberite enoto »M« za radij podan v metrih ali »NM« za radij podan v navtičnih miljah. Pri tem je 1NM = 1852m (Ref. Zbornik letalskih informacij (AIP) Slovenija GEN 2.6-3).
• Morebitne druge oblike opisa lokacije ali območja vpišite v sekcijo »Prosto besedilo«.


Planirani časi znotraj intervala

V sekciji »Planirani časi znotraj intervala« lahko natančneje določite veljavnost NOTAM sporočila. V polju »Izberite tip urnika« izberite:
• »Dnevno« kadar je veljavnost NOTAM sporočila zaporedje identičnih časovnih intervalov krajših od 24 ur. V polje vpišite ure časovnih intervalov.
• »Datumi« izberite v primeru kader je časovni interval veljavnosti NOTAM sporočila :
o v določenih dnevih krajši od 24 ur
o daljši od 24 ur
V tem primeru v polju »Mesec« izberite mesec, v polje »Dan« vpišite dan, v polje »Čas« vpišite časovni interval ter pritisnite gumb »Dodaj«.
• »Dnevi« izberite v primeru kadar je časovni interval veljavnosti NOTAM sporočila čez UTC polnoč (2359 UTC) v zaporednih dneh. V poljih »Izbrani dnevi« označite dneve, ter v polje »Čas« vpišite časovne intervale.

V poljih »Dan« in »Čas« se uporabljajo naslednja ločila:
• ` , ` (vejica) – za ločevanje:
o skupin datumov ali dnevov identičnih časovnih intervalov
o skupin časovnih intervalov v posameznih datumih ali dnevih
Uporaba vejice za naštevanje ni dovoljena.
• ` – ` (vezaj) – pomeni »DO« ali »OD-DO«.
• ` ` (presledek) – se uporablja kot »IN«.

Časovni razmik med dvema zaporednima časovnima intervaloma je lahko maksimalno 7 dni. Če je časovni razmik večji, je potrebno izdati dodatno Sporočilo za letalce (NOTAM).

Posebni primeri:
• Sončni vzhod in sončni zahod: za vpis sončnega vzhoda oz. sončnega zahoda lahko v polje »Čas« vpišete oznake `SR` – Sunrise in `SS` – Sunset. Čas sončnega vzhoda in sočnega zahoda se dnevno spreminja (ref. Zbornik letalskih informacij (AIP) Slovenija, GEN 2.7.1 – GEN 2.7.3)
• Mrak: za vpis mraka lahko v polje »Čas« vpišete oznake `SR MINUS ##` in `SS PLUS ##`, kjer je ## število minut do maksimalno 99.
• Dolgi in kompleksni časovni intervali: dolge in kompleksne časovne intervale je potrebno smiselno razdeliti na več NOTAM sporočil .


Video

Oglejte si video predstavitev.
Več

Javna naročila

Seznam javnih naročil v izvajanju.


Več

Spletna trgovina

Naročilo izdelkov letalskih informacij.
Več
 
© 2020 Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. | Pravne informacije | Izdelava spletnih strani: Editor Studios
aaaaaaaaaa