GEN 1   National Regulations and Requirements

GEN 1.1  Designated authorities

The addresses of the designated authorities concerned with facilitation of international air navigation are as follows:

1   Civil aviation

Post:Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za letalski in pomorski promet
Sektor za letalstvo
Langusova 4
SI-1535 Ljubljana
SLOVENIJA
Ministry of Infrastructure Directorate of Aviation and Maritime transport Aviation Division Langusova 4 SI-1535 Ljubljana SLOVENIA
Phone:01 4788 201+386 1 4788 201
Fax:01 4788 147+386 1 4788 147
Email:gp.mzi@gov.si
URL:http://www.mzi.gov.si
Post:Agencija za civilno letalstvo
Kotnikova 19a
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Civil Aviation Agency
Kotnikova 19a
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIA
Phone:01 2446 600+386 1 2446 600
Fax:01 2446 699+386 1 2446 699
Email:info@caa.si
URL:http://www.caa.si

2   Meteorology

Post:Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za letalski in pomorski promet
Sektor za letalstvo
Langusova 4
SI-1535 Ljubljana
SLOVENIJA
Ministry of Infrastructure Directorate of Aviation and Maritime transport Aviation Division Langusova 4 SI-1535 Ljubljana SLOVENIA
Phone:01 4788 201+386 1 4788 201
Fax:01 4788 147+386 1 4788 147
Email:gp.mzi@gov.si
URL:http://www.mzi.gov.si

3   Customs

Post:Ministrstvo za finance
Finančna uprava RS
Generalni finančni urad
Uprava za carine
Šmartinska 55
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Ministry of finance Financial Administration of the Republic of Slovenia General Financial Office Customs Department Smartinska 55 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
Phone:01 4783 800+386 1 4783 800
Fax:01 4783 900+386 1 4783 900
Email:gfu.fu@gov.si
URL:http://www.fu.gov.si

4   Immigration

Post:Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Uprava uniformirane policije
Sektor mejne policije
Štefanova 2
SI-1501 Ljubljana
SLOVENIJA
Ministry of Internal Affairs, Police Uniformed Police Airport Police Stefanova 2 SI-1501 Ljubljana SLOVENIA
Phone:01 4724 322+386 1 4724 322
01 2008 921+386 1 2008 921
Fax:01 2517 450+386 1 2517 450
URL:http://www.policija.si

5   Health

Post:Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Ministry of Health Stefanova 5 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
Phone:01 4786 001+386 1 4786 001
Fax:01 4786 058+386 1 4786 058
Email:gp.mz@gov.si
URL:http://www.mz.gov.si
Post:Nacionalni inštitut za javno zdravje RS
Center za nalezljive bolezni
Trubarjeva 2
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
National Institute of Public Health Communicable Diseases Center Trubarjeva 2 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
Phone:01 2441 410+386 1 2441 410
Fax:01 2441 441+386 1 2441 441
Email:info@nijz.si
URL:http://www.nijz.si

6   En-route and aerodrome/heliport charges

Post:Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za letalski in pomorski promet
Sektor za letalstvo
Langusova 4
SI-1535 Ljubljana
SLOVENIJA
Ministry of Infrastructure Directorate of Aviation and Maritime transport Aviation Division Langusova 4 SI-1535 Ljubljana SLOVENIA
Phone:01 4788 201+386 1 4788 201
Fax:01 4788 147+386 1 4788 147
Email:gp.mzi@gov.si
URL:http://www.mzi.gov.si

7   Agricultural quarantine

Post:Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska 22
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Ministry of Agriculture and the Environment
The administration of the Republic of Slovenia for food safety, veterinary and plant protection
Dunajska 22 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
Phone:01 3001 300+386 1 3001 300
Fax:01 3001 356+386 1 3001 356
Email:gp.uvhvvr@gov.si
URL:http://www.uvhvvr.gov.si

8   Aircraft accidents investigation

Post:Ministrstvo za infrastrukturo
Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentovSlužba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov
Langusova 4
SI-1535 Ljubljana
SLOVENIJA
Ministry of Infrastructure Aircraft Accident and Incident Investigation ServiceAir, Maritime and Railway Accident and Incident Investigation Unit Langusova 4 SI-1535 Ljubljana SLOVENIA
Phone:01 4788 000 (24/7)+386 1 4788 000 (24/7)
01 4788 428+386 1 4788 428
031 655 206+386 31 655 206 (mobile) - notification
Fax:01 4788 141+386 1 4788 141
AFTN:LJLAYAYX
Email:mzp.splni@gov.simzi.airsafety@gov.si - notification
URL:http://www.mzi.gov.si/si/o_ministrstvu/osebna_izkaznica/sluzba_za_preiskovanje_letalskih_nesrec_in_incidentovhttp://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/preiskovanje_v_zvezi_z_varnostjo/preiskovanje_letalskih_nesrec_in_incidentov